"in one's image" — Słownik kolokacji angielskich

in one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś obraz
  1. in przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He could see the city in the same image as his father.

    Podobne kolokacje: