"in the image" — Słownik kolokacji angielskich

in the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w obrazie
  1. in przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could see the city in the same image as his father.

    Podobne kolokacje: