"between images" — Słownik kolokacji angielskich

between images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między obrazami
  1. between przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But in the great war between image and reality, the answer seems to be "Fat chance."

    Podobne kolokacje: