"of images" — Słownik kolokacji angielskich

of images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazów
  1. of przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He tried to turn away, but the eyes of the image held him.

    Podobne kolokacje: