"with images" — Słownik kolokacji angielskich

with images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z obrazami
  1. with przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was a nice young man with a good image.

    Podobne kolokacje: