"including images" — Słownik kolokacji angielskich

including images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym obrazy
  1. including przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The museum is noted for its collection of Buddhist art, including images, sculpture, and altar articles.

    Podobne kolokacje:

podobne do "including images" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "including images" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik