"image reflects" — Słownik kolokacji angielskich

image reflects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odzwierciedla
  1. image rzeczownik + reflect czasownik
    Zwykła kolokacja

    Deep in the blue eyes, he saw his own image reflected back at him.

    Podobne kolokacje: