"image captured" — Słownik kolokacji angielskich

image captured kolokacja
Popularniejsza odmiana: capture images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zdobył
  1. capture czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These are a few of the images captured on the day in the different categories.

    Podobne kolokacje: