"image taken" — Słownik kolokacji angielskich

image taken kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wzięty
  1. take czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The image at right was taken on May 14 and 16, 2007.

    Podobne kolokacje: