"obtain images" — Słownik kolokacji angielskich

obtain images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź obrazów
  1. obtain czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    While it is possible to obtain celestial images, the camera's full power has yet to be seen.

    Podobne kolokacje: