"image of one's life" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: image of life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś życie
  1. life rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 20th century is not the first to create images of life during medieval times.

    Podobne kolokacje: