"image of life" — Słownik kolokacji angielskich

image of life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz życia
  1. life rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 20th century is not the first to create images of life during medieval times.

    Podobne kolokacje: