"on one's images" — Słownik kolokacji angielskich

on one's images kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś obrazy
  1. on przyimek + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've been working on her image for some time now.

    Podobne kolokacje: