"image is taken" — Słownik kolokacji angielskich

image is taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: image taken
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest wymagany
  1. take czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The image at right was taken on May 14 and 16, 2007.

    Podobne kolokacje: