"at images" — Słownik kolokacji angielskich

at images kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy obrazach
  1. at przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Look at the image which another group has created: what is each person thinking?

    Podobne kolokacje: