"at the image" — Słownik kolokacji angielskich

at the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy obrazie
  1. at przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Look at the image which another group has created: what is each person thinking?

    Podobne kolokacje: