"on an image" — Słownik kolokacji angielskich

on an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na obrazie
  1. on przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've been working on her image for some time now.

    Podobne kolokacje: