"in an image" — Słownik kolokacji angielskich

in an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w obrazie
  1. in przyimek + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could see the city in the same image as his father.

    Podobne kolokacje: