"Mental image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Mental image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. wyobrażenie, obraz wyobraźni

"Mental image" — Słownik kolokacji angielskich

Mental image kolokacja
Popularniejsza odmiana: mental image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Intelektualny obraz
  1. mental przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've never had such a clear mental image of him.

    Podobne kolokacje: