"receive images" — Słownik kolokacji angielskich

receive images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj obrazy
  1. receive czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his mind he received images and a sudden understanding that left him breathless with the possibilities.

    Podobne kolokacje: