ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
(8) show, record, update, read
Kolokacji: 4
(9) use, enjoy, share, employ
Kolokacji: 4
(12) move, click, scan
Kolokacji: 3
(13) damage, hurt, harm
Kolokacji: 3
1. manipulate images = manipuluj obrazami manipulate images
2. cultivate an image = pielęgnuj obraz cultivate an image
3. control one's image = kontrola czyjś obraz control one's image
4. cover images = obrazy okładkie cover images
5. handle images = zajmij się wizerunkami handle images
(17) form, fit, shape, carve
Kolokacji: 4
(18) recall, know, review, retrieve
Kolokacji: 4
(19) collect, store, summon, cull
Kolokacji: 4
(21) inspire, suggest, overcome
Kolokacji: 3
(22) ruin, undermine
Kolokacji: 2
(23) call, title
Kolokacji: 2
(24) identify, contrast, place
Kolokacji: 3
(25) worry, haunt, mind
Kolokacji: 3
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.