"different image" — Słownik kolokacji angielskich

different image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny obraz
  1. different przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By showing each eye a different image, the system could create a 3D effect.

    Podobne kolokacje: