"background image" — Słownik kolokacji angielskich

background image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tło obrazu
  1. background rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Animators made more than 600 background images for the film.

    Podobne kolokacje: