"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. mirror image = lustrzane odbicie, obraz zwierciadlany mirror image
2. body image = obraz ciała, ego cielesne body image
3. video image = obraz na wideo video image
7. Buddha image = Budda obraz Buddha image
8. Getty Image = Getty Obraz Getty Image
9. image of one's face = obraz z czyjś twarz image of one's face
10. brand image = wizerunek marki brand image
11. cover image = obraz okładki cover image
12. screen image = obraz ekranowy screen image
13. action image = obraz działania action image
14. image of God = obraz boży image of God
15. image of one's father = obraz z czyjś ojciec image of one's father
16. image of one's mother = obraz z czyjś matka image of one's mother
17. resolution image = obraz uchwały resolution image
18. image of women = wizerunek kobiet image of women
19. film image = obraz filmowy film image
20. image of children = wizerunek dzieci image of children
21. image of people = wizerunek ludzi image of people
22. computer image = obraz komputerowy computer image
23. radar image = obraz radarowy radar image
25. media image = obraz medialny media image
26. X-ray image = obraz rentgenowski X-ray image
27. quality image = obraz wysokiej jakości quality image
28. disk image = obraz (w informatyce) disk image
29. family image = obraz rodzinny family image
30. self image = obraz własnego ja self image
32. stone image = kamienny obraz stone image
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.