ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image of God" — Słownik kolokacji angielskich

image of God kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz boży
  1. God rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Man is a free being made in the image of God'.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo