"radar image" — Słownik kolokacji angielskich

radar image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz radarowy
  1. radar rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why can't I save a radar image on my computer?

    Podobne kolokacje: