"stone image" — Słownik kolokacji angielskich

stone image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienny obraz
  1. stone rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In stone images and pictures, he is shown as a dark young boy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo