"screen image" — Słownik kolokacji angielskich

screen image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ekranowy
  1. screen rzeczownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Your mind must be more involved with the screen image, the very nature of the games demand response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo