"resolution image" — Słownik kolokacji angielskich

resolution image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz uchwały
  1. resolution rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 1200 puts high resolution images in your hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo