ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Satellite Image" — Słownik kolokacji angielskich

Satellite Image kolokacja
Popularniejsza odmiana: satellite image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz satelitarny
  1. satellite rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let me say a word about satellite images before I show a couple.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo