ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"satellite image" — Słownik kolokacji angielskich

satellite image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz satelitarny
  1. satellite rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Let me say a word about satellite images before I show a couple.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo