"film image" — Słownik kolokacji angielskich

film image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz filmowy
  1. film rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this technique, a film image is converted into a digital form that can be displayed on a computer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo