"cover image" — Słownik kolokacji angielskich

cover image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz okładki
  1. cover rzeczownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    The cover image of the auction catalog, it was estimated at $250,000 to $300,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo