"colour image" — Słownik kolokacji angielskich

colour image kolokacja
Popularniejsza odmiana: color image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz kolorowy
  1. color rzeczownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The color images of two people showed on the little screen.

    Podobne kolokacje: