"television image" — Słownik kolokacji angielskich

television image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz telewizyjny
  1. television rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To the person at the other end, it would look like a television image.

    Podobne kolokacje: