"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
(8) show, record, update, read
Kolokacji: 4
(9) use, enjoy, share, employ
Kolokacji: 4
2. enhance one's image = zwiększać czyjś obraz enhance one's image
3. reinforce one's image = zwiększać czyjś obraz reinforce one's image
4. fill with images = napełnij się obrazami fill with images
5. soften one's image = zmiękczać czyjś obraz soften one's image
9. restore one's image = przywracać czyjś obraz restore one's image
10. alter one's image = zmieniać czyjś obraz alter one's image
11. convert images = neofita obrazy convert images
12. add images = dodaj obrazy add images
13. image is replaced = obraz jest odłożony na miejsce image is replaced
14. help one's image = pomoc czyjś obraz help one's image
15. repair one's image = naprawa czyjś obraz repair one's image
16. translate images = przetłumacz obrazy translate images
17. transform into images = odmień do obrazów transform into images
18. upgrade one's image = pod górę czyjś obraz upgrade one's image
19. strengthen one's image = wzmacniać czyjś obraz strengthen one's image
20. image faded = obraz przygasnął image faded
21. convert into images = neofita do obrazów convert into images
(12) move, click, scan
Kolokacji: 3
(13) damage, hurt, harm
Kolokacji: 3
(17) form, fit, shape, carve
Kolokacji: 4
(18) recall, know, review, retrieve
Kolokacji: 4
(19) collect, store, summon, cull
Kolokacji: 4
(21) inspire, suggest, overcome
Kolokacji: 3
(22) ruin, undermine
Kolokacji: 2
(23) call, title
Kolokacji: 2
(24) identify, contrast, place
Kolokacji: 3
(25) worry, haunt, mind
Kolokacji: 3
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.