"bright image" — Słownik kolokacji angielskich

bright image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyszczący obraz
  1. bright przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Following a subject through it is like watching a bright image on a miniature color television set.

    Podobne kolokacje: