KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bright color" — Słownik kolokacji angielskich

bright color kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jaskrawy kolor
  1. bright przymiotnik + color rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Often their work has a lot of bright color that comes right out at you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo