"promote one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: promote an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promować czyjś obraz
  1. promote czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The industry has done a lot to promote California's image throughout the country and the world.

podobne do "promote one's image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "promote one's image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik