KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"alter one's image" — Słownik kolokacji angielskich

alter one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniać czyjś obraz
  1. alter czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another skill of hers, he decided, a chameleon's ability to alter her image at will.