"image forms" — Słownik kolokacji angielskich

image forms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formy obrazu
  1. image rzeczownik + form czasownik
    Zwykła kolokacja

    Her image may form part of the case against the party.

    Podobne kolokacje: