"restore one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywracać czyjś obraz
  1. restore czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A young American track team no doubt feels the burden of trying to help restore the sport's image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo