"restore power" — Słownik kolokacji angielskich

restore power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywróć moc
  1. restore czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They restore power to the region in record time - within 65 days.

    Podobne kolokacje: