"image becomes" — Słownik kolokacji angielskich

image becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz staje się
  1. image rzeczownik + become czasownik
    Zwykła kolokacja

    The more people actually use laptops, however, the less compelling that image becomes.

    Podobne kolokacje: