"image forming" — Słownik kolokacji angielskich

image forming kolokacja
Popularniejsza odmiana: image forms
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakładanie obrazu
  1. image rzeczownik + form czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her image may form part of the case against the party.

    Podobne kolokacje: