"vivid image" — Słownik kolokacji angielskich

vivid image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy obraz
  1. vivid przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such bombs also leave a more vivid image, he said.

    Podobne kolokacje: