"change the image" — Słownik kolokacji angielskich

change the image kolokacja
Popularniejsza odmiana: change one's image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmień obraz
  1. change czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yet she didn't know what to do to change the image in her mind.

    Podobne kolokacje: