"change one's image" — Słownik kolokacji angielskich

change one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś obraz
  1. change czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yet she didn't know what to do to change the image in her mind.

    Podobne kolokacje: