"reinforce one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększać czyjś obraz
  1. reinforce czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Those two statements quickly came to reinforce his image around the world as a cowboy commander in chief.