ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 144
(1) public, explicit, national
Kolokacji: 3
(10) final, tarnished, time-lapse
Kolokacji: 3
(27) strong, wholesome, solid
Kolokacji: 3
(28) detailed, dreamy, abstracted
Kolokacji: 3
(29) familiar, distant, intimate
Kolokacji: 3
(31) distorted, sculptural, twisted
Kolokacji: 3
(35) double, only, binary, dual
Kolokacji: 4
(36) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(39) perfect, stark, complete, pure
Kolokacji: 4
(42) disturbing, troubling
Kolokacji: 2
(48) international, external
Kolokacji: 2
(49) live, lively, recorded
Kolokacji: 3
(50) dark, grim, slow-motion
Kolokacji: 3
(51) fleeting, brief, ephemeral
Kolokacji: 3
(52) sudden, apt, quick
Kolokacji: 3
(53) violent, bloody, gory
Kolokacji: 3
(55) grainy, textured
Kolokacji: 2
(56) static, animated, fast-moving
Kolokacji: 3
(66) idealized, visionary
Kolokacji: 2
(71) human, anthropomorphic
Kolokacji: 2
(77) latent, medical, benign
Kolokacji: 3
(80) political, professional
Kolokacji: 2
(81) visible, available
Kolokacji: 2
(83) ideal, whimsical, idealistic
Kolokacji: 3
(84) recognizable, identifiable
Kolokacji: 2
(85) random, cross-sectional
Kolokacji: 2
(86) panoramic, wide-screen
Kolokacji: 2
(87) bizarre, alternative
Kolokacji: 2
(88) recurrent, continuous, fractal
Kolokacji: 3
(89) reverse, inverse, reversed
Kolokacji: 3
(90) Altered, timeless
Kolokacji: 2
(95) inverted, upside-down
Kolokacji: 2
(96) poignant, harrowing
Kolokacji: 2
(97) searing, satirical
Kolokacji: 2
(100) green, youthful, mature, gray
Kolokacji: 4
(102) nude, populist
Kolokacji: 2
(103) stodgy, dowdy
Kolokacji: 2
(104) shimmering, fading, luminous
Kolokacji: 3
(105) bold, eye-catching
Kolokacji: 2
(106) direct, brutal, stellar
Kolokacji: 3
(112) biblical, mosaic, apocalyptic
Kolokacji: 3
(113) global, circular, rectangular
Kolokacji: 3
(114) elitist, left
Kolokacji: 2
(115) coherent, seamless
Kolokacji: 2
(116) sporty, theatrical, flamboyant
Kolokacji: 3
(117) lyrical, videotaped, musical
Kolokacji: 3
(118) downloadable, transmitted
Kolokacji: 2
(119) Christian, venerated
Kolokacji: 2
(120) idyllic, nice, pleasant
Kolokacji: 3
(121) facial, frontal
Kolokacji: 2
(122) sequential, successive
Kolokacji: 2
1. sequential image = obraz następujący po kolei sequential image
2. successive image = kolejny obraz successive image
(123) pastoral, folksy, bucolic
Kolokacji: 3
(124) cliched, banal, tainted
Kolokacji: 3
(125) tattered, battered
Kolokacji: 2
(126) pristine, jumbled
Kolokacji: 2
(127) flickering, shaky
Kolokacji: 2
(128) unflattering, flattering
Kolokacji: 2
(129) patriotic, rebellious
Kolokacji: 2
(130) floral, Asian
Kolokacji: 2
(131) translucent, transparent
Kolokacji: 2
(132) fractured, layered
Kolokacji: 2
(133) misty, murky, watery
Kolokacji: 3
(134) computer-enhanced, exaggerated
Kolokacji: 2
(136) resultant, girl-next-door
Kolokacji: 2
(137) sensory, aural
Kolokacji: 2
(138) silk-screened, silhouetted
Kolokacji: 2
(139) sentimental, serene
Kolokacji: 2
(140) sickening, unsavory
Kolokacji: 2
(141) elegant, fine, genteel
Kolokacji: 3
(143) racy, rich
Kolokacji: 2
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.